Danh Mục

Sản phẩm bán chạy

MớiK. MãiĐiều hòa Panasonic N12WKH-8
9.350.000
MớiK. MãiĐiều hòa Panasonic N9WKH-8
7.500.000
MớiK. MãiĐiều hòa Panasonic  XPU24XKH - 8 model 2021
23.100.000
MớiK. MãiĐiều hòa Panasonic XPU18XKH - 8 model 2021
17.100.000
MớiK. MãiĐiều hòa Panasonic XPU12XKH-8 model 2021
10.800.000
Sale15%
MớiK. MãiMáy lạnh Panasonic XPU9XKH-8 inverter 1Hp model 2021
8.800.000
10.250.000
MớiK. MãiĐiều hòa multi Panasonic 34.100BTU CU-4S34SBH
32.050.000
MớiK. MãiDÀN NÓNG MÁY LẠNH MULTI INVERTER PANASONIC 3.0HP CU-4S27SBH
24.900.000
24.500.000
MớiK. MãiĐiều hòa multi Panasonic 25.600BTU CU-3S28SBH
24.900.000
MớiK. MãiĐiều hòa multi Panasonic CU-3S27SBH
21.400.000
MớiK. MãiDàn Nóng Multi Panasonic Inverter 1 Chiều 17.100BTU/H (CU-2S18SKH)
17.000.000
MớiK. MãiMáy lạnh âm trần Panasonic CS-T43KB4H52/CU-YT43KBH52 (5.0 HP, R410a, Inverter)
MớiK. MãiMáy lạnh âm trần Panasonic S-45PU1H5/U-5PV1H8 gas R410a
Sale3%
MớiK. MãiMáy lạnh âm trần Panasonic S-30PU1H5/U-30PV1H5 gas R410a
31.100.000
32.000.000
MớiK. MãiMáy lạnh âm trần Panasonic S-28PU1H5 /U-28PV1H5 gas R410a
29.100.000
Sale2%
MớiK. MãiMáy lạnh âm trần Panasonic S-25PU1H5/U-25PV1H5 gas R410a
25.100.000
25.500.000
MớiK. MãiMáy lạnh âm trần Panasonic S-18PU1H5/U-18PV1H5 gas R410a
21.100.000
MớiK. MãiMáy Lạnh Âm Trần Panasonic 3.0 HP CS-D28DB4H5 (CU-D28DBH5)
29.000.000
MớiK. MãiMáy Lạnh Âm Trần Cassete Panasonic 5.0 HP CS-D50DB4H5(CU-D50DBH8)
37.500.000
Sale6%
MớiK. MãiMáy lạnh âm trần Panasonic CU/CS - PC18DB4H
18.900.000
20.000.000
Sale6%
MớiK. MãiMáy lạnh Panasonic CU/CS-PU12WKH-8M
10.900.000
11.500.000
MớiK. MãiMáy Lạnh Panasonic 1 chiều Inverter CU/CS-U24VKH-8
25.100.000 VNĐ
Sale3%
MớiK. MãiMáy Lạnh Panasonic U18VKH-8 Inverter
18.400.000 VNĐ
18.800.000 VNĐ
Sale5%
MớiK. MãiMÁY LẠNH TREO TƯỜNG PANASONIC U12VKH-8
11.350.000 VNĐ
11.900.000 VNĐ
Sale4%
MớiK. MãiMáy lạnh Panasonic 1 HP CU/CS-U9VKH-8
9.600.000
9.900.000
MớiK. MãiMáy lạnh Panasonic CU/CS-N12UKH-8
9.150.000
MớiK. MãiMáy lạnh Panasonic CU/CS-N18VKH-8
14.900.000
MớiK. MãiMáy lạnh Panasonic CU/CS-N24VKH-8
20.500.000

  Sản phẩm khuyến mãi

  MớiK. MãiĐiều hòa Panasonic N12WKH-8
  9.350.000
  MớiK. MãiĐiều hòa Panasonic N9WKH-8
  7.500.000
  MớiK. MãiĐiều hòa Panasonic  XPU24XKH - 8 model 2021
  23.100.000
  MớiK. MãiĐiều hòa Panasonic XPU18XKH - 8 model 2021
  17.100.000
  MớiK. MãiĐiều hòa Panasonic XPU12XKH-8 model 2021
  10.800.000
  Sale15%
  MớiK. MãiMáy lạnh Panasonic XPU9XKH-8 inverter 1Hp model 2021
  8.800.000
  10.250.000
  MớiK. MãiĐiều hòa multi Panasonic 34.100BTU CU-4S34SBH
  32.050.000
  MớiK. MãiDÀN NÓNG MÁY LẠNH MULTI INVERTER PANASONIC 3.0HP CU-4S27SBH
  24.900.000
  24.500.000
  MớiK. MãiĐiều hòa multi Panasonic 25.600BTU CU-3S28SBH
  24.900.000
  MớiK. MãiĐiều hòa multi Panasonic CU-3S27SBH
  21.400.000
  MớiK. MãiDàn Nóng Multi Panasonic Inverter 1 Chiều 17.100BTU/H (CU-2S18SKH)
  17.000.000
  MớiK. MãiMáy lạnh âm trần Panasonic CS-T43KB4H52/CU-YT43KBH52 (5.0 HP, R410a, Inverter)
  MớiK. MãiMáy lạnh âm trần Panasonic S-45PU1H5/U-5PV1H8 gas R410a
  Sale3%
  MớiK. MãiMáy lạnh âm trần Panasonic S-30PU1H5/U-30PV1H5 gas R410a
  31.100.000
  32.000.000
  MớiK. MãiMáy lạnh âm trần Panasonic S-28PU1H5 /U-28PV1H5 gas R410a
  29.100.000
  Sale2%
  MớiK. MãiMáy lạnh âm trần Panasonic S-25PU1H5/U-25PV1H5 gas R410a
  25.100.000
  25.500.000
  MớiK. MãiMáy lạnh âm trần Panasonic S-18PU1H5/U-18PV1H5 gas R410a
  21.100.000
  MớiK. MãiMáy Lạnh Âm Trần Panasonic 3.0 HP CS-D28DB4H5 (CU-D28DBH5)
  29.000.000
  MớiK. MãiMáy Lạnh Âm Trần Cassete Panasonic 5.0 HP CS-D50DB4H5(CU-D50DBH8)
  37.500.000
  Sale6%
  MớiK. MãiMáy lạnh âm trần Panasonic CU/CS - PC18DB4H
  18.900.000
  20.000.000
  Sale6%
  MớiK. MãiMáy lạnh Panasonic CU/CS-PU12WKH-8M
  10.900.000
  11.500.000
  MớiK. MãiMáy Lạnh Panasonic 1 chiều Inverter CU/CS-U24VKH-8
  25.100.000 VNĐ
  Sale3%
  MớiK. MãiMáy Lạnh Panasonic U18VKH-8 Inverter
  18.400.000 VNĐ
  18.800.000 VNĐ
  Sale5%
  MớiK. MãiMÁY LẠNH TREO TƯỜNG PANASONIC U12VKH-8
  11.350.000 VNĐ
  11.900.000 VNĐ
  Sale4%
  MớiK. MãiMáy lạnh Panasonic 1 HP CU/CS-U9VKH-8
  9.600.000
  9.900.000
  MớiK. MãiMáy lạnh Panasonic CU/CS-N12UKH-8
  9.150.000
  MớiK. MãiMáy lạnh Panasonic CU/CS-N18VKH-8
  14.900.000
  MớiK. MãiMáy lạnh Panasonic CU/CS-N24VKH-8
  20.500.000